CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI HÀNH ĐỘNG VÌ NHÀ TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP - VĂN MINH - HẠNH PHÚC

Hiệu trưởng

Ngô Thị Minh Phú
Ngô Thị Minh Phú

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sỹ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02466605918

Email liên lạc: c1phucloi@longbien.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 13/12/1976

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0976288128

Đào Thị Minh Hạnh
Đào Thị Minh Hạnh

Ngày sinh: 2/10/1979

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0393743397