Hoạt động dạy và học tổ bộ môn


Ảnh đón học sinh quay trở lại trường khối 2


Khối 1- Ảnh đón học sinh quay trở lại trường ngày 6/4/2022


album 20/11, khai giảng, bế giảng, sơ kết


Ảnh chuyên môn( Chuyên đề, Thi GV giỏi, Sinh hoạt CM)


Ảnh tổng kết năm học 2015 - 2016


Ảnh khai giảng năm học 2015 - 2016


Ảnh học sinh tiêu biểu năm học 2017-2018


Ảnh hội thi "Chúng em xây dựng Quận Long Biên xanh- sạch- đẹp


chuyên đề, hội giảng


Khối 3 - Ảnh kỉ niệm ngày 20/11


[Khối 4] Ảnh đón học sinh quay trở lại trường ngày 6/4/2022


[Khối 5] Ảnh đón học sinh quay trở lại trường ngày 6/4/2022


Trung thu 2021


Tuyên truyền thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam


Chương trình Rèn luyện Đội viên


Khối 3- Ảnh đón học sinh quay trở lại trường ngày 6/4/2022


Hội nghị viên chức, người lao động


Gửi trọn yêu thương - Vì miền Trung ruột thịt


Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời


Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


98