CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI - MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - CHÀO XUÂN NHÂM DẦN 2022 - CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2022)

Hiệu trưởng

Ngô Thị Minh Phú
Ngô Thị Minh Phú

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sỹ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02466605918

Email liên lạc: c1phucloi@longbien.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 13/12/1976

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0976288128

Đào Thị Minh Hạnh
Đào Thị Minh Hạnh

Ngày sinh: 2/10/1978

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0393743397

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích