CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI - CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI THI ĐUA THỰC HIỆN TỐT CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2023 - 2024 "ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO"

Hiệu trưởng

Ngô Thị Minh Phú
Ngô Thị Minh Phú

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Thạc sỹ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02466605918

Email liên lạc: c1phucloi@longbien.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 13/12/1976

Trình độ: Đại học

Điện thoại cơ quan: 02466605918

Đào Thị Minh Hạnh
Đào Thị Minh Hạnh

Ngày sinh: 2/10/1978

Trình độ: Đại học

Điện thoại cơ quan: 02466605918

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Tiểu học Phúc Lợi

Địa chỉ: Tổ 5 Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Ngô Thị Minh Phú

Liên hệ: SĐT 024.6660.5918 - Email: c1phucloi-lb@hanoiedu.vn