CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI - MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - CHÀO XUÂN NHÂM DẦN 2022 - CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2022)

Có 23 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử nơi công cộng trến địa bàn thành phố Hà Nội
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd1665-ban-hanh-quy-tac-ung-xu-noi-cong-cong_25092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 25-09-2021
2 Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-522-ubnd-tp-ha-noi_25092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 25-09-2021
3 Kế hoạch xây dựng Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020 - 2025"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh335_signed_25092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 25-09-2021
4 Thông tư quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt06_2019_bgddtsigned_25092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 25-09-2021
5 V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv3969huong-dan-thuc-hien-ct-gd-pho-thong-cap-tieu-hoc_16092021.pdf
File thứ 2: cv3969phu-luc-1_16092021(2).pdf
File thứ 3: cv3969phu-luc-2_16092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 15-09-2021
6 V/v thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-3799-bgddt-gdth-ve-thuc-hien-ke-hoach-giao-duc-lop-5_14092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 14-09-2021
7 V/v Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv174-hd-qccm-nh21-22-cap-th-1_12092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 12-09-2021
8 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cấp tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv173-hd-nvnh21-22-cap-th-1_12092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 12-09-2021
9 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-3761-bgddt-gdcthssv_12092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 12-09-2021
10 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp Tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv3078huong-dan-nhie-m-vu-na-m-ho-c-2021-2022_signed_12092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 12-09-2021
11 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-3636-bo-gd_12092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 12-09-2021
12 Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19 tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ct800-nh-2021-2022-cua-bgd_12092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 12-09-2021
13 Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt-22-danh-gia-don-vi-hoc-tap_12092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 12-09-2021
14 V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-1315-huong-dan-sinh-hoat-chuyen-mon-chinh-thuc1-ban-words_12092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 12-09-2021
15 V/v hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh chọn lớp 1,2 theo chương trình GDPT 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-681-bgd_12092021.pdf
 Tài liệu tham khảo 12-09-2021
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích