CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI - MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - CHÀO XUÂN NHÂM DẦN 2022 - CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2022)

Có 35 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo kết quả đánh giá chất lượng giáo dục thực tế cuối HKI năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chat-lg-hs-k12_13012022.pdf
File thứ 2: chat-lg-hc-sinh-k345_13012022.pdf
 Thông tin ba công khai 13-01-2022
2 Thông báo kết quả đánh giá chất lượng giáo dục thực tế giữa HKI năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chat-lg-k12_25112021.pdf
File thứ 2: chat-lg-k345_25112021.pdf
File thứ 3: kt-dinh-ki-45_25112021.pdf
 Thông tin ba công khai 24-11-2021
3 Quyết định ban hành quy định về đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường MN, TH, THCS, PTCS công lập trực thuộc UBND quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-3610-quy-dinh-danh-gia-cbccvc-giao-duc_14092021.pdf
 Thông tin ba công khai 14-09-2021
4 Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-144-btcsigned_14092021.pdf
 Thông tin ba công khai 14-09-2021
5 Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-61_2017_tt_btc_14092021.pdf
 Thông tin ba công khai 14-09-2021
6 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức đước ngân sách nhà nước hỗ trợ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-902018-bo-tai-chinh_14092021.pdf
 Thông tin ba công khai 14-09-2021
7 Thông tư ban hành thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-36-cong-khai_14092021.pdf
 Thông tin ba công khai 14-09-2021
8 Kế hoạch thực hiện công khai năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh33-thuc-hien-cong-khai-nam-hoc-2021-2022_14092021(1).pdf
 Thông tin ba công khai 06-09-2021
9 Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện công khai năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd19-kien-toan_14092021.pdf
 Thông tin ba công khai 06-09-2021
10 Công khai chất lượng giáo dục đầu năm 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-dau-nam-2021-2022_14092021.pdf
File thứ 2: cong-khai-doi-ngu-giao-vien-2021-2022_14092021.pdf
 Thông tin ba công khai 01-09-2021
11 KH công tác văn thư Lưu trữ năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021_ke-hoach-van-thu-luu-tru-nam-2021_29012021.docx
 Thông tin ba công khai 29-01-2021
12 Công khai chất lượng giáo dục HKI 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-chat-luong-gd-hki-20210001_21012021.pdf
 Thông tin ba công khai 18-01-2021
13 Công khai chất lượng giáo dục đầu năm 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-theo-tt-36-t920200001_08092020.pdf
 Thông tin ba công khai 01-09-2020
14 Công khai đơn vị cung cấp thực phẩm năm 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-thuc-pham-nam-hoc-2020-20210001_08092020.pdf
File thứ 2: scan0001_14092020.pdf
 Thông tin ba công khai 01-09-2020
15 Công khai chất lượng thực tế cuối năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-theo-tt-36-t920200001-2_merged_08092020.pdf
 Thông tin ba công khai 15-07-2020
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích